viernes, 5 de febrero de 2010

Chistes en Guaraní

1- Peteï pyhare moköi gua’í omonda peteï tuja’ípe, ha pya’éko oike hikuái ka’aguýre… ha oïmakatu omuñáva chupekuéra.
Ka’aguýpe oï heta muamua hendy ha oguéva. Nimbora’e umi gua’i ndoikuaaiva voí mba’épa muamua… upéi peteï osë osapukái i socio pe:
- ¡Pya’éke, che irü. Ejeity yvýpe!.
- Mba’érepiko”, oporandu chupe hapicha.
- Ha… nderehecháipiko..!! Ñati’ü jepe ñande reka linterna re!!.

2-oi petei ciego ha petei karai kavaju ari gua ohasa la ciego ypyipi, ha la ciego he`i chupe cheraha ndendive kavaju`ari gueno rorahata he`i chupe ha upei opyta hikuei la kavaju`arigua ojogua salame la ciego he`i chupe eme`e cheve un pedaso la ne salame gueno ame`eta ndeve upei la karai kavaju arigua he`i la ciegope mba`eichapa de epilla la che ahasahague nde ypyipi la kavaju`aripi la ciego he`i ahetu la nde kavaju, ha mbaeicha epilla la salame ha`uhague ciego he`i ahetu la salame, oho hikuei jey la kavaju ari

ha upei la la tape aripi ohasa petei yvyra gajo la karai ojaivy la yvyragui ha la ciego ho`a he`i la ciego mba`ere nde erei cheve la yvyra oi hague, karai he`i che aimo`a ehetuta hague

jejejejejeje3 comentarios: